Κέλλυ Ιωάννου

Υπ. Διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας

Διευθύντρια του CSI Institute

MSc στην Κλινική Εγκληματολογία

Τrauma Coach και Iδρύτρια του traumahelp.gr

Κέλλυ Ιωάννου

Υπ. Διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας

Διευθύντρια του CSI Institute

MSc στην Κλινική Εγκληματολογία

Τrauma Coach και Iδρύτρια του traumahelp.gr

GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Με την παρούσα Πολιτική, η κ. Κέλλυ Ιωάννου, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος https://www.kellyioannou.gr/, αποσκοπεί, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με την έννοια των Cookies, το είδος των Cookies, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό, τη διάρκεια διατήρησης, τους παρόχους υλοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies όσον αφορά τον ιστότοπο.

Τι είναι τα Cookies

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ο ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον, κατά την πλοήγησή σας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται είτε cookies του προβαλλόμενου ιστοτόπου ή «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους, είτε τρίτων ή «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι, μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

Επιπλέον, τα μόνιμα cookies (permanent) είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας/ συνεδρίας (session), τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ωστόσο, οι εκάστοτε πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο κατόπιν έγκρισης του χρήστη. Ώστε, κατά την είσοδό σας τον ιστότοπο, σας ζητείται να επιλέξετε, αποδεχθείτε ή απορρίψετε τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία, πλην των αναγκαίων για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

Στον παρόντα ιστότοπο, η ομάδα μας χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες Cookies:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως και να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ. Στατιστικά: Πρόκειται για Cookies που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον δικτυακό μας τόπο, για τη βελτίωση των επιδόσεων αυτού.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:

Κατηγορία

Όνομα

Πάροχος

Διάρκεια αποθήκευσης

Σκοπός

Απαραίτητα

__cf_bm

odelalis.gr

1 ημέρα

Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Αυτό είναι επωφελές για τον ιστότοπο, προκειμένου να κάνει έγκυρες αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστoτόπου.

Στατιστικά

 

_gat

 

kellyioannou.gr

 

1 ημέρα

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία του Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων.

 

_gid

 

kellyioannou.gr

 

 

1 ημέρα

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

_ga_#

kellyioannou.gr

 

 

 

 

2 έτη

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων του χρήστη καθώς και

ημερομηνίες για την πρώτη και πιο πρόσφατη επίσκεψη.

_ga

kellyioannou.gr

2 έτη

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

 

Πώς να ρυθμίσετε τη χρήση των Cookies

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση μέσω σχετικού μηνύματος για τη χρήση Cookies και καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των Cookies τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε. Με τη δική σας επιλογή, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση/ εγκατάσταση των εκάστοτε κατηγοριών Cookies, τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου Cookies δεν είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν και για αυτά δεν λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή περιηγητή θα γίνεται νέα ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε (browser). Για περισσότερες λεπτομέρειες ανά browser επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους και ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες:

Internet Explorer & Edge:

https://support.microsoft.com/kb/278835

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone:

https://support.apple.com/kb/HT1677

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies στον ιστότοπο  www.allaboutcookies.org .

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ως άνω δυνατοτήτων για ρύθμιση των Cookies, διατηρείτε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως προς αυτά, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρ. 13 επ.) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Προς τούτο και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου.

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 29-12-2022


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Με την παρούσα Πολιτική, η κ. Κέλλυ Ιωάννου, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος https://www.kellyioannou.gr/, αποσκοπεί, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα από την ίδια και την εξειδικευμένη ομάδα της, κατά την περιήγηση και χρήση αυτού.

Βασικές έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») ή άλλης ενδιαφερόμενης Εποπτικής Αρχής, πλέον της παρούσας Πολιτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας Πολιτικής, παρατίθενται οι ορισμοί των εξής βασικών εννοιών:

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»

«Επεξεργασία»

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»

«Εκτελών την Επεξεργασία»

«Αποδέκτης»

 

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου, επισκέπτης, υφιστάμενος ή μη πελάτης, και οποιοδήποτε εν γένει φυσικό πρόσωπο αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η κ. Κέλλυ Ιωάννου στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος, καθορίζοντας τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου αυτού.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας/ εταιρεία που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας/ εταιρεία, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Ποια δεδομένα σας συλλέγονται, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω του παρόντος ιστοτόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά περίπτωση τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας ή (εν δυνάμει) συνεργασίας μας, διασφάλισης των εννόμων υποχρεώσεών μας ή με βάση τη δική σας ειδικότερη συγκατάθεση. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

Δραστηριότητα

Δεδομένα

Σκοπός

Νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπο

 

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος

α) έννομη υποχρέωση

β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης του ιστοτόπου στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Φόρμα επικοινωνίας (Contact me)

ονοματεπώνυμο, email,  μήνυμα, ημερομηνία- ώρα- version αποδοχής Πολιτικής απορρήτου

Δήλωση σκοπού επικοινωνίας, υποβολή ερωτήματος, αναφορά ζητήματος, εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικοινωνία και περαιτέρω ενημέρωση

α) η  μεταξύ μας συνεργασία, κατ’ αίτημά σας

β) το έννομο συμφέρον για άμεση εξυπηρέτηση και επικοινωνία με ενδιαφερόμενους και πελάτες

 

Ορισμός ραντεβού (Make an appointment)

Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, επιθυμητή ημερομηνία ραντεβού, ημερομηνία-ώρα- version αποδοχής Πολιτικής Απορρήτου

Έλεγχος διαθεσιμότητας και προγραμματισμός ραντεβού με ενδιαφερόμενο

α) η  μεταξύ μας συνεργασία, κατ’ αίτημά σας

β) το έννομο συμφέρον για εξυπηρέτηση, επικοινωνία και προγραμματισμό ραντεβού με ενδιαφερόμενους και πελάτες

Cookies

(βλ. Πολιτική Cookies)

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας,  η κ. Κέλλυ Ιωάννου και η Ομάδα της δεν επεξεργάζεται καταρχήν τέτοια δεδομένα μέσω του ιστοτόπου της καθότι δεν είναι απαραίτητα για τη συγκεκριμένη επικοινωνία μαζί σας. Η συλλογή τυχόν αναγκαίων δεδομένων ειδικών κατηγοριών μπορεί να κριθεί απαραίτητη στο πλαίσιο μεταγενέστερης επικοινωνίας ή ραντεβού μεταξύ ημών για το ζήτημά σας. Προς τούτο σας καλούμε όπως δεν συμπεριλάβετε εί δυνατόν τέτοια δεδομένα κατά τη συμπλήρωση πεδίων μηνυμάτων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας, ως αναπόσπαστο τμήμα τυχόν αιτήματός σας.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Ο παρών ιστότοπος δεν απευθύνεται καταρχήν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία θα είναι σύννομη μόνο εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης μέσω του ιστοτόπου τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

  • Την κ. Κέλλυ Ιωάννου και την εξουσιοδοτημένη ομάδα συνεργατών της, που δεσμεύονται με όρους εμπιστευτικότητας και τηρούν ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας,
  • Συνεργάτες στους οποίους σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά συνεργάτες στο πλαίσιο διαχείρισης και υποστήριξης του ιστοτόπου.
  • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο,

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση από εμάς ή Εκτελούντες μας θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας ή για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψιν έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, τυχόν συμβατικής μας σχέση αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε πελάτης, ενδιαφερόμενος και εν γένει επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου, ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρεί τον έλεγχο επί των δεδομένων του και δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την κείμενη εθνική νομοθεσία, υπό τις ειδικότερες ανά περίπτωση προϋποθέσεις, και ειδικότερα:

-          Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)

-          Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)

-          Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

-          Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).

-          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ. 18 ΓΚΠΔ).

-          Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).

-          Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).

-          Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)

-          Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

 

Αφού λάβουμε γραπτό αίτημά σας ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες προς ικανοποίησή του εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ή, σε κάθε περίπτωση, προς  ενημέρωσή σας ως προς την πορεία του αιτήματος.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Ομάδας μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει προς τούτο σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας, ενδεικτικά υφίσταται τείχος προστασίας (firewall) και κρυπτογράφηση της επικοινωνίας, λαμβάνονται ενημερώσεις ασφαλείας, υλοποιείται έλεγχος χρήστη σε πολλαπλά επίπεδα και ρυθμίσεις επαύξησης της ασφάλειας του εσωτερικού δικτύου (τμηματοποίηση-απομόνωση). Αντίστοιχο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας διασφαλίζουμε και από τους συνεργάτες μας που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 26 ή 28 ΓΚΠΔ, με σχετικούς συμβατικούς όρους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο email

  • info@kellyioannou.gr

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Τελευταία ενημέρωση: 29-12-2022